Between the Sacrum and Profanum. Geographical Determinants of Development of the Sacral Landscape and Religious Tourism Space in Areas of High Cultural and Transformations (Western Pomerania, NW Poland)

Authors

  • Tomasz Duda University of Szczecin

DOI:

https://doi.org/10.6092/issn.2036-5195/7730

Keywords:

Landscape Geography, Sacred Landscape, Religious Landscape, Religious Tourism, Western Pomerania

Abstract

The aim of this article is to present the role of geographic factors (elements of the natural, social and geopolitical environment) in shaping the broadly construed sacral landscape, with particular emphasis on its impact on the development of religious tourism space. The individual determinant of the development of the sacral landscape of the region is its individual and symbolic perception of sacrum but its final form and spatial and materialistic organization are influenced by numerous factors of non-religious nature (profanum). Geological considerations, relief, vegetation, and even climatic and weather phenomena largely determine the image of the cultural landscape and delimit its extent. The role of individual features is very difficult to estimate. The sacral landscape, or its materialistic form of a religious landscape, enjoys a great interest in tourism activity, not only in the context of pilgrimage and religious tourism, but also as widely understood cultural tourism. In such context of construal of the cultural landscape development, the selection of Western Pomerania region (NW Poland) seems justified, as an example of the specific area that links sacrum and profanum. This region, with its rich and complicated history, has repeatedly experienced diametric changes of a spatial, social, cultural and religious nature. Due to the geographical location and the relief formed during the last glaciation, also a characteristic natural landscape has developed here, which significantly influenced the specificity of the Pomeranian community.

References

Andrejczuk, W. (2010). Krajobraz a turystyka: aspekt konceptualny. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 14, 15-24.

Awramiuk-Godun, A. (2013). Location of sacral objects as a criterion to determine the range of landscape of cultural borderland, Krajobrazy pogranicza kulturowego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 19, Sosnowiec, pp. 62-72.

Bartkowski, T. (1986). Zastosowania geografii fizycznej. Warszawa: PWN.

Benvenisti, M. (2000). Sacred landscape. The buried history of the Holy Land since 1948. Los Angeles, London: University of California Press, Berkeley.

Carmichael, D. L., Hubert, J., Reeves, B., & Schanche, A. (eds.) (1994). Sacred Sites, Sacred Places. London and New York: Routledge.

Cosgrove D. & Jackson P. (1987). New directions in cultural geography. Area, 19, 2, 95-101.

Duda, T. & Ostrowski, P. (2012). Revitalisation of the pilgrimage router as a chance of development of new tourism space based on the example of West Pomerania region (NW Poland) EJHTR: Destination branding, heritage and authenticity, Conference publication. Santiago de Compostela.

Duda, T. (2014). Sacral landscape and its influence on the tourism space development in the region (based on the example of Western Pomerania region NW Poland). International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 2, 2, 35-49.

Duda, T. (2015). Pomorska Droga Świętego Jakuba – wierne odtworzenie historycznej Via Baltica czy kompromis związany ze specyfiką pomorskiego pielgrzymowania na przestrzeni wieków? [w:] P. Roszak, W. Rozynkowski (eds.) Camino Polaco t.2., Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, pp. 291-306.

Duda, T. (2016). Kształtowanie się przestrzeni współczesnej turystyki religijnej na obszarach marginalnych (w oddaleniu od znaczących centrów religijnych i wielkich szlaków pielgrzymkowych) na przykładzie Pomorza Zachodniego, [w:] J. Latosińska, J. Mokras-Grabowska (red.) Kultura i turystyka, Sacrum i profanum, Łódź, pp. 119-137.

Eliade, M. (1959). The Sacred and the Profane: The Nature of Religion, tr. W. R. Trask. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich.

Fry, G. (2001). Multifunctional Landscapes – Towards Transdisciplinary Research. Landscape and Urban Planning, 57, 159-168.

Granö J. G., 1997, Pure Geography, John Hopkins University Press, Baltimore

Jackowski A. & Sołjan I. (2001). Środowisko przyrodnicze a sacrum, Peregrinus Cracoviensis, z.12, s. 31

Jackowski, A. (2003). Święta przestrzeń świata. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kowalczyk, A. (2008). Krajobraz kulturowy, [w:] Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (red.) Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. T.II. Zasoby antropogeniczne. Krajobraz. Ruch turystyczny., wyd. UAM, Poznań, pp. 121-139.

Kulczyk, S. (2013). Krajobraz i turystyka. O wzajemnych relacjach. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, , s. 11.

Liszewski, S. (2006). Nowe przestrzenie turystyczne w Polsce i ich rola w rozwoju kraju i regionu, [w:] G. Gołembski (red.) Turystyka w ujęciu przedmiotowym i przestrzennym – człowiek, przestrzeń, przedsiębiorstwo, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, pp. 113-126.

Łysiak, W. (2001). Średniowieczne pielgrzymki na Pomorzu Zachodnim. Mit i rzeczywistość [w:] Chrześcijaństwo na Pomorzu w X-XX w. Gdańsk.

Mikos von Rohrscheidt, A. (2013). Religion as a subject of cognitive interest to tourists. Analysis of the phenomenon and product on offer for cultural-religious tourism. Turystyka Kulturowa nr 5/2013, 5-19.

Myga-Piątek, U. (2012a). Sacred and religious landscapes – an attempt of classification in the typology of cultural landscapes, [w:] Sacrum w krajobrazie, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 17, Sosnowiec, pp. 13-23.

Myga-Piątek, U. (2012b). Krajobraz kulturowy. Aspekty ewolucyjne i typologiczne. Katowice: Uniwersytet Śląski.

O’Hare, D. (1997). Interpreting the cultural landscape for tourism development. Urban Design International, 2 (1), 33-54.

Ostaszewska, K. (2002). Geografia krajobrazu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Plit, F. (2008). The determinants of the landscape of Europe civilization. Dissertation of Comissio of Cultural Landscape PGS, No 8, 92-104.

Przybylska, L. (2005). Pojęcie przestrzeni sakralnej, [w:] B. Domański, S. Skiba (red.) Geografia i sacrum t.2., Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ss. 381-387.

Włodarczyk, B. (2007). Przestrzeń turystyczna – pojęcie, wymiary, cechy. Turyzm 17/1-2, 145-152.

Wyrwa, A.M. (1999). Opactwa cysterskie na Pomorzu. Zarys dziejów i kultury. Patria Polonorum. Księgarnia św. Wojciecha, Poznań.

Downloads

Published

2018-05-23

How to Cite

Duda, T. (2018). Between the Sacrum and Profanum. Geographical Determinants of Development of the Sacral Landscape and Religious Tourism Space in Areas of High Cultural and Transformations (Western Pomerania, NW Poland). Almatourism - Journal of Tourism, Culture and Territorial Development, 9(8), 32–54. https://doi.org/10.6092/issn.2036-5195/7730